top of page
ברכת כלה יפהפיה ועדינה,
הברכה נמצאת בחלק הפנימי של התוף.
במעמד ההזמנה, נא ציינו את שמות הזוג והאמהות

ברכת כלה "שכנתי בתוכם"

290.00 ₪מחיר
    bottom of page