top of page

״ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידיה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות״

שירה העברי, יוצרת אמנות יהודית אותנטית ומקורית. תופי המרים המאוירים, שזורים פסוקים ומילים, מסמלים כח נשי, .חן, תנועה וצליל  

התופים מבטאים כמיהה לצמיחה והם סמל יהודי לגאולה.

התף מכניס ניצוץ יהודי עתיק לליבכם ולביתכם

ניתן להזמין תופים עם שמות ילדים, עם פסוקים בהזמנה אישית ועם הדפס תמונות בעבודת יד.

bottom of page